اختصاصی چابک‌آنلاین؛

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بیان کرد: تمامی شناورها برای دریانوردی مستلزم داشتن بیمه نامه هستند و فاقد بیمه نامه بودن تعدادی از شناورهای سنتی به دلیل دید سنتی مدیریت این دسته از شناورها است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای