اختصاصی چابک‌آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه پاسارگاد معتقد است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه و عدم حضور بیمه‌گران اتکایی خارجی، ایجاد محدودیت درزمینه پذیرش اتکایی برای شرکت‌های بیمه مستقیم به هیچ وجه به صلاح نیست.

همه اخبار
خدمات بیمه ای