برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت بیمه اتکایی امین در روز 13 بهمن ماه سال‌جاری یک حاشیه جالب داشت؛ حضور سیدرسول تاجدار، مدیرعامل برکنار شده شرکت بیمه البرز به عنوان رئیس مجمع اتکایی امین!

همه اخبار
خدمات بیمه ای