شناسه خبر : 13003

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس اتحادیه فناوران رایانه‌ای تهران، اعلام کرد: اعضای اتحادیه از خدمات شرکت‌های بیمه‌ای و شیوه پرداخت خسارت توسط آنها رضایتی ندارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "محمدرضا فرجی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: بیشتر اعضای اتحادیه از خدمات بیمه ای مانند بیمه باربری، آتش سوزی و تکمیل درمان استفاده می کنند اما به طورکلی از خدمات شرکت های بیمه ای رضایتی ندارند.

وی،افزود: در زمینه بیمه نامه تکمیل درمان، شرکت های بیمه ای که سال های گذشته با آن کار می کردیم زمانیکه به یک سقفی از خسارت رسیدند دیگر پرونده های افراد را قبول و پرداخت نکردند و دلیل آنها هم این بود که دیگر بیشتر از این میزان نمی توانند پرداخت کنند.

فرجی ادامه داد: با تمامی این اوصاف اعضای اتحادیه از بسیاری از بیمه نامه ها برای مراکز تجاری و انبارهای خود استفاده می کنند.

به گفت وی،، درحال حاضر 2600 واحد صنفی جوازدار و درحدود 3 هزار واحد صنفی بدون جوازعضو این اتحادیه هستندکه از این تعداد درحدود 700 عضو از بیمه نامه تکمیل درمان استفاده می کنند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه ای تاکید کرد: عملکرد نماینده ای که در سالجاری بیمه نامه تکمیل درمان اعضای اتحادیه را به عهده دارد تاکنون رضایت بخش بوده و احتمالا در سال آینده تعداد بیشتری از اعضای اتحادیه از بیمه نامه تکمیل درمان استفاده کنند.

فرجی خاطرنشان کرد:گویا، کیفیت خدمات شرکت های بیمه ای به نمایندگان آنها بستگی دارد و ستاد مرکزی نقش چندانی درکیفیت ارائه خدمات ندارد و آن نماینده ای که نفوذ بیشتری  دارد خدمات بهتری هم ارائه می دهد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای