شناسه خبر : 12819

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون سندیکای بیمه‌گران ایران،یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه را مناقصات بیمه‌گذاران بزرگ دانست و اعلام داشت که سندیکا براساس وظایف خود که حمایت از منافع صنفی اعضا است در این راستا با شورای هماهنگی معاونین شرکت‌های بیمه‌ای، دستورالعملی را تهیه کرده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"حسن دهگاهی" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت:در راستای ساماندهی مناقصات بیمه ای،سندیکا با کمک شورای هماهنگی معاونین فنی شرکت های بیمه ای دستورالعملی کارشناسی را تهیه کردو کلیات این دستورالعمل درسال گذشته در شورای عمومی سندیکا به تصویب رسید.

وی، با اشاره به وظایف سندیکا که حمایت از منافع صنفی اعضای خود است، اظهارکرد که شورای عمومی به سندیکا تکلیف کرد تا این طرح را به شکل دستورالعمل در بیاورد که درحال حاضر جزئیات این دستورالعمل در شورای هماهنگی معاونین فنی شرکت های بیمه ای تصویب شده که باید در شورای عمومی هم تصویب شود تا دبیرکل سندیکای بیمه گران این دستورالعمل را به شرکت های بیمه ای ابلاغ کند.

دهگاهی،ضمانت اجرای این دستورالعمل را ماده 12 اساسنامه سندیکا مطرح کرد که براساس این ماده، عضو سندیکا مکلف است تصمیمات شورای عمومی و هیئت رئیسه را اجرایی کند تخلف از اجرای تصمیمات شورای عمومی و هیئت رئیسه از طرف هر یک از اعضاء، مشمول اقدامات انضباطی از طرف شورای عمومی خواهد بود.

معاون سندیکای بیمه گران ایران اذعان داشت که در این دستورالعمل به  منظور جلوگیری از صدور بیمه نامه برای بیمه گذاران بزرگ بدهکار، شرکت های بیمه گر برنده مناقصه موظف به  اخذ مفاصا حساب بیمه گذار از بیمه گر قبلی هستند و صدور بیمه نامه برای بیمه گذاران دارای بدهی مجاز نیست.

دهگاهی توضیح داد: برای قراردادهای بیمه درمان که تعداد بیمه شدگان آن از 30000 نفر تجاوزکند، نرخ و شرایط مناقصه توسط کارگروه بیمه درمان سندیکای بیمه گران ایران تعیین و اعضاء مکلف به رعایت و اجرای آن هستند.

وی ضمن بیان اینکه سندیکای بیمه گران ایران،در دوره زمانی اجرای قرارداد بیمه گر و مناقصه گزار، بر حسن اجرای مقررات این دستورالعمل، نظارت خواهدکرد،گفت: درصورت احراز تخلف شرکت بیمه گر از ضوابط این دستورالعمل، حسب گزارش سندیکای بیمه گران ایران، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه گرعضو سندیکا، هیچگونه عملیات قبولی اتکایی بابت مناقصه غیر مجاز را پذیرش نخواهند کرد .

معاون سندیکای بیمه گران ایران تاکید کرد:  تصویب این دستورالعمل به نفع بیمه گر و بیمه گذار است علت آن هم این است که اگر شرکت های بیمه ای نرخ فنی ارائه دهند می توانند خدمات خوبی هم به بیمه گذاران ارائه کنند و از طرفی هم بیمه گران دیگر زیر بار نرخ غیر فنی نمی روند وشرکت های بیمه ای دچار ضررو زیان نمی شوند.

دهگاهی بیان کرد: بیمه مرکزی هم از این دستورالعمل حمایت خواهد کرد زیرا شرکت های بیمه ای در این چند سال بابت مناقصات سازمان های بزرگ دچار آسیب های بسیاری شدند و مسلما درمرحله اجرا با حمایت بیمه مرکزی این آیین نامه بسیار بهتر اجرایی می شود .

وی گفت:برخی از این بیمه گذاران درمناقصات بیمه ای خود، شرایط غیرفنی و زیان باری به بیمه گران تحمیل می کنند و باوجود برخی از دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی مقام ناظر، تعدادی از شرکت های بیمه ای برخلاف اصول فنی و تنها برای کسب پرتفوی بیشتر، بخشی از از موارد غیرفنی را که برخلاف اصول و قوانین بیمه ای است را می پذیرند.

 

  • INSURANCE NETWORK

    باسلام و احترام
    تدبیر سندیکای بیمه گران جهت جهت جلوگیری از خرد کردن تعداد کل افراد و توزیع ایشان به قراردادهای استانی و منطقه ای که از سوی برخی شرکت های بیمه صورت می گیرد چیست؟با این روش کارمزد نمایندگان از حالت پلکانی خارج می شود و نهاد ناظر نیز واکنشی نشان نمی دهد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای