شناسه خبر : 12466

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی، درخصوص ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه‌ای،گفت: زمانی که ارزش روز دارایی‌ها و اموال بیمه‌گذاران افزایش می‌یابد، به تبع صدور بیمه‌نامه و پذیرش ریسک از سوی شرکت‌های بیمه‌ای ،ریسک انتقالی به آنها نیز افزایش می‌یابد و ممکن است فراتر از ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه قرار گیرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، محمود حق وردیلو در گفتگو با چابک آنلاین، افزود: در چنین حالتی شرکت بیمه باید یا افزایش سرمایه داده و ظرفیت نگهداری ریسک خود را ارتقاء دهد و یا اینکه اقدام به واگذاری بیشتر ریسک در قالب قرار دادهای اتکایی و یا واگذاری های اختیاری به بیمه گران اتکایی کند.

وی، بیان کرد:درحال حاضر برای افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای مازاد بر مبلغ تعیین شده در مصوبه قبلی هیأت  وزیران ( ۱.۵۰۰میلیارد ریال) الزام قانونی وجود ندارد اما بیمه مرکزی همواره شرکت های بیمه را به افزایش سرمایه توصیه می کند.

مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی با بیان اینکه ”هم اکنون سرمایه بسیاری از شرکت های بیمه بیش از حداقل سرمایه الزامی ۱.۵۰۰میلیارد ریالی است”، گفت: نمایندگان بیمه مرکزی درمجامع عمومی شرکت های بیمه به سهامداران توصیه می کنند که از تقسیم سود تسعیر ارز و همچنین بخش عمده سود سرمایه گذاریها صرفنظر کرده و با انتقال آنها به سود انباشته از این محل افزایش سرمایه دهند.

حق وردیلو، ادامه داد: علاوه بر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته و اندوخته ها، با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین ذیربط، بیمه مرکزی از افزایش سرمایه شرکت های بیمه ازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت نیز استقبال می کند، چرا که افزایش سرمایه موجب تقویت بنیه مالی، ارتقاء سطح توانگری مالی و افزایش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه می شود.

وی، بیان کرد: در راستای اجرای آیین نامه های شماره 69 و 55، شرکت های بیمه به منظور حفظ و ارتقاء توانگری مالی و افزایش میزان نگهداری ریسک خود، نیازمند افزایش سرمایه و یا واگذاری اتکایی بیشتر هستند .

مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی، اذعان داشت: در حال حاضر و باتوجه به تمهیدات پیش بینی شده، از نظر ظرفیت اتکایی داخل کشور مشکلی وجود ندارد و هر ریسکی که صنعت بیمه بپذیرد، چنانچه شرکت های بیمه اتکایی داخلی به هر دلیلی در پذیرش آن ملاحظاتی داشته باشند، بیمه مرکزی علاوه بر پوشش اتکایی اجباری، با ارزیابی ریسک و منوط به رعایت اصول و ضوابط بیمه گری آمادگی لازم جهت ارائه پوشش های اتکایی اختیاری به آن ریسک ها را دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای