شناسه خبر : 12439

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد که مشکلی در خصوص اتکایی کردن ریسک‌های موجود در کشور وجود ندارد و به همین دلیل به‌دنبال افزایش سرمایه صندوق ویژه تحریم‌ها نیستند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، غلامرضا سلیمانی، در نشست آنلاین خبری بیمه مرکزی با خبرنگاران، به چابک آنلاین گفت که تمام دارایی های و ریسک هایی که در کشور وجود دارد توسط شرکت های بیمه ای در ابتدا بیمه می شوند و پس از آن باید نزد بیمه اتکایی ایرانیان، امین و بیمه مرکزی بیمه اتکایی شوند ضمن اینکه بعضی از شرکت های بیمه ای هم مجوز انجام دادن اتکایی را دارند.

وی، بیان کرد: اگر شرکت های بیمه ایرانی و مستقیم و بیمه مرکزی که اتکایی انجام می دهند جوابگوی ریسک ها نبود آن وقت توسط صندوق ویژه تحریم بیمه می‌شوند.

رئیس کل بیمه مرکزی، تا کنون مشکل نداشته ایم و تمام ریسک هایی که در سطح کشور مطرح بوده هم بیمه گر مستقیم بیمه کرده و هم اتکایی ها، به دلیل اینکه مشکل نداریم خیلی به دنبال آن نیستیم که افزایشی در رابطه با میزان سرمایه صندوق ویژه تحریم ایجاد شود.

سلیمانی اذعان داشت که مجوزهای لازم گرفته شده و هر زمان که نیاز باشد برای افزایش سرمایه صندوق ویژه تحریم اقدام می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای