شناسه خبر : 12438

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیرکارگروه بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه‌گران،بیان کرد: بیمه عمر را نباید به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری معرفی شود هرچندکه در سال های اخیر،تلاش‌های زیادی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای و نمایندگان آنها صورت گرفته تا با نامگذاری بیمه عمر به «بیمه عمر و سرمایه‌گذاری» چنین کارکردی برایش قائل شوند و با تمرکز بر سود سالیانه، این بیمه‌نامه را به عنوان یک سرمایه‌گذاری به مشتریان معرفی کنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"علی فرزین" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت:بیمه عمر دو چیز را بیمه می‌کند یکی از آنها ممات و دیگری حیات است، در بیمه ممات، هدف غلبه بر دغدغه مالی خانواده در نتیجه مرگ سرپرست خانوار است  و در بیمه حیات، هدف غلبه بر دغدغه‌های تامین آتیه در سالهای آتی فرد است که نمی‌داند در آن سالها چه وضعیتی به لحاظ سلامتی و درآمدی خواهد داشت.

مدیربیمه‌های عمرو مستمری بیمه البرز با اشاره به عدم علاقه مشتریان به بیمه های عمر برای حیات، ادامه داد: از آنجایی که صنعت از «بیمه‌های عمر برای فوت»، که اتفاقاً در شکل‌های کوتاه‌مدت و سالانه مناسب حال و روز کنونی است، غافل شده و نمایندگان را به عرضه مختلط فوت و حیات، سوق داده، درشرایط کنونی که «بیمه‌های عمر برای فوت» به دلیل ارزانی وعدم نیاز به آینده‌نگری‌های پیچیده، نیاز مهمتری است، چندان درویترین نمایندگان بیمه قرارندارند.

وی،درخصوص اینکه آیا رونق بازارسرمایه می تواند تهدیدی برای فروش بیمه نامه های عمر باشد، گفت: واقعیت این است که اگر بازار بیمه درست عمل کند، بازار سرمایه رقیب بازاربیمه نیست، بلکه مکمل آن است .

فرزین توضیح داد: در بازار بیمه، کسانی سعی می‌کردند که باتاکید بر مکانیزم مشارکت در منافع بیمه‌های عمر که نگاهی سودآورانه دارد، مشتریان را به سمت بیمه عمر جذب کنند،  کسی فکر نمی‌کرد که بازار سرمایه مانند یک شیر خفته  از خواب بیدار شود .

وی تاکید کرد که، وقتی که قرار باشد، با توجه کامل به مشارکت در منافع، موضوع اصلی قرارداد مورد غفلت قرار گیرد، طبیعی است که ابزارهای سرمایه‌گذاری بهتراز ابزارهای بیمه اینکار را انجام دهند.

مدیر بیمه‌های عمر و مستمری شرکت بیمه البرزبا بیان اینکه شرکت های بیمه ای در این راستا اقدامات زیادی انجام داده اند، گفت: اما همزمانی این مساله با شیوع ویروس کرونا پیشبرد راهکارها را با سختی بیشتری مواجه کرده است.

فرزین تصریح کرد:شرکتهایی که بتوانند خدمات غیرحضوری خود را گسترش دهند، با نگهداری از مشتریان موجود، شاید بتوانند بدون فروش جدید، تولید خود را در وضعیت قبل نگه دارند، درهرحال، اگردرسالجاری نگهداشت تولید حق‌بیمه در اندازه سال گذشته هم اتفاق افتد، نشانه خوب عمل کردن شرکتهای بیمه ای خواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای