شناسه خبر : 12346

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک کارشناس صنعت بیمه گفته که سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای باید متناسب با رشد نقدینگی و دارایی بیمه‌گذاران افزایش یابد هرچند که در چند سال گذشته سرمایه شرکت‌ها ثابت مانده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "مهدی سامری" درگفتگو با چابک آنلاین، گفت: از دوسال پیش تاکنون ارزش دارایی بیمه گذاران 4 برابر شده اما سرمایه شرکت های بیمه ای تغییری نکرده، چگونه می توان با همان سرمایه، دارایی هایی را که ارزش آنها 4 برابر شده است بیمه کرد.!

وی،خاطر نشان کرد که  کره جنوبی هرچند سال یکباردارایی های بیمه پذیر کشور خودرا به عنوان مبنا قرار داده و شرکت های بیمه ای را مکلف می کند که سرمایه خودرا به آن نزدیک کنند آن وقت در کشور ما که هرسال یک تورم 20 درصدی تا 60 درصدی تجربه می شود سرمایه شرکت های بیمه ای ثابت می ماند.

این کارشناس صنعت بیمه بابیان اینکه سرمایه شرکت های بیمه ای هرروز در مقابل پذیرش ریسک کاهش یافته و ارزش دارایی بیمه گذاران افزایش می یابد، افزود:دارایی های شرکت های بیمه ای نیز 4 برابر شده ولی این دارایی تا زمانی که از حق بیمه ای که هنوز دوره ریسک آن تمام نشده خریداری شده باشد متعلق به شرکت بیمه ای نبوده و متعلق به بیمه گذار است و اگر بیمه گذار خسارت ببیند شرکت بیمه ای باید آن را بفروشد.

 سامری با اشاره به افزایش چندین برابری سهم شرکت های بیمه ای، گفت:شرکت های بیمه ای با توجه به شرایط موجود مکلف  به افزایش سرمایه هستند و در بین تمامی شرکت های بیمه ای تنها شرکت بیمه دانا بود که قبل از تجدید ارزیابی ها، از محل آورده نقدی افزایش سرمایه داد و سرمایه نقدی خودرا ترمیم کرد.

این کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: متاسفانه روند مدیریت مالی و مدیریت سرمایه در شرکت های بیمه ای همانند شرکت های معمولی دیگر رشد می کند و این اشتباه است  زیرا یک شرکت بیمه ای شرایط بسیار خاصی دارد.

سامری تصریح کرد: سرمایه شرکت های بیمه ای باید متناسب با رشد نقدینگی و دارایی بیمه گذارنشان افزایش یابد چند سال پیش شرکت های بیمه ای خسارت حادثه پتروشیمی بوعلی را پرداخت کردند آن هم در شرایطی که بخشی از خسارت بوعلی اتکایی و واگذاری به خارج از کشور بود ولی امروز با توجه به ارزش دارایی های شرکت های پتروشیمی اگر تمامی شرکت های بیمه ای هم جمع شوند توانایی پرداخت خسارت احتمالی را نخواهند داشت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای