شناسه خبر : 12343

اختصاصی چابک آنلاین؛

آرام رشیدی، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین در گفت‌وگو با چابک آنلاین: تامین اجتماعی می‌گوید نمایندگان حقیقی هم باید موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را ازطریق شرکت های بیمه ای انجام دهند/ رابطه شرکت‌های بیمه‌ای با نمایندگان، یک رابطه فروش است و نمایندگان حقیقی عاملیت فروش بوده و مشمول ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی نمی‌شوند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای