شناسه خبر : 12201

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل سابق شرکت بیمه سینا گفت که اگر شرکتی صرف و صلاح خودرا ببیند می‌تواند هر دارایی را به‌جای مطالبات خود بگیرد به شرطی که آیین‌نامه را رعایت کرده و دارایی ارزشمند با قابلیت نقد شوندگی بالا باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، به دنبال اقدام چند شرکت بیمه ای دایر بر وصول مطالبات خود در قالب سهام،پرویز خسروشاهی، قائم مقام بیمه مرکزی اعلام کرده که به نظر می رسد با استناد به ماده یک قانون بیمه بتوان موضوع را موجه دانست ولی اصل مساله این نیست و بیمه مرکزی با این نامه سعی کرده موضوع را مدیریت کند و مانع انحراف از آیین نامه سرمایه گذاری شود.

درهمین پیوند، "امین شیرکانی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: اگر شرکتی صرف و صلاح خودرا ببیند می تواند هر دارایی را به جا ی مطالبات خود بگیرد به شرطی که هیات مدیره این مساله را بررسی کند تا به نقدینگی شرکت برای پرداخت خسارت لطمه وارد نشود.

وی افزود: شرکت ها در هنگام وصول مطالبات در قالب سهام حتما باید آیین نامه را رعایت کنند و دارایی ارزشمند با قابلیت نقد شوندگی بالا را دریافت کنند.

مدیرعامل سابق شرکت بیمه سینا، اذعان داشت:آن چیزی که  بیمه مرکزی به حق برروی آن حساس است این است که شرکت ها از پس پرداخت خسارت خود به صورت نقدی بربیایند زیرا بیمه نامه شخص ثالث ، موضوعی است که دائما باید خسارت هارابه صورت نقدی پرداخت کند.

شیرکانی ادامه داد: اگر شرکت بیمه ای، دارایی را بگیرد که درجه نقد شوندگی پایینی داشته باشد در هنگام پرداخت خسارت با مشکل روبه رو خواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای