شناسه خبر : 12125

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین بیان کرد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کالای مورد معامله در نظر گرفته شده اما بدهی افراد تحت پوشش بیمه‌ای قرار نمی‌گیرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"مهدی سیف علیشاهی" درگفتگو با چابک آنلاین، گفت: در زمینه بیمه نامه اعتبار یکسری محدودیت هایی برای بانک ها و بیمه ها وجود دارد اما مطابق با قانون بانکی کالای مورد معامله الزاما باید بیمه شود.

وی افزود: هر وقت برای کالای مورد معامله حادثه ای رخ دهد اعم از آتش سوزی، سیل و درکل شرایطی که در بیمه نامه ذکر شده ،شرکت های بیمه ای خسارت را کامل پرداخت می کنند اما بانک ها و بیمه ها مجاز به بیمه کردن بدهی افراد نیستند.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین اظهارکرد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا تمامی این موارد دیده شده که یکی از این موارد تحت پوشش بیمه ای قرار گرفتن کالای مورد معامله است که بانک ها و بیمه ها در این زمینه کوتاهی نمی کنند.

سیف علیشاهی خاطر نشان کردکه بیمه نامه  اعتبار مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا که در قانون تکلیف شده توسط بانک ها و بیمه ها انجام می شود اما برای بدهی تسهیلات افراد حقیقی و حقوقی، نه بانک ها مجاز به صدور ضمانتنامه هستند و نه بیمه ها می توانند آن را بیمه کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای