شناسه خبر : 11958

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی،بیان کرد: ساختار بیمه‌ای کشور یک ساختار کاملا سنتی بوده که رفتاری متناسب با بخش خصوصی واقعی ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"حمیدرضا نامی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: خدمات بیمه‌ای در بخش کشاورزی کامل نیست و ساختارهای بیمه ای کشور سنتی بوده و  نیاز به اصلاح دارد و با اصلاح ساختار درونی، ساختار بیرونی خود به خود اصلاح می شود.

وی، با بیان اینکه بیشترین ارتباط انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی  با شرکت های بیمه ای دردوسال گذشته در ارتباط با بیمه تراکتور و کمباین بوده،افزود: این موضوع نیازمند تعریف جدیدی از شرایط پوشش بیمه ای و حق بیمه است به عنوان مثال ریسک یک تراکتور که با سرعت 10 تا 15 کیلومتر در ساعت آن هم در مزرعه می راند با یک خودرو باسرعت 200 کیلومتر در ساعت در اتوبان برابر نیست.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تراکتور،کمباین، ماشین ها، ادوات وتجهیزات کشاورزی،با اشاره به مذاکرات بسیاری که در مورد این موضوع با شرکت های بیمه ای داشته، اظهارکرد: شرکت بیمه ایران در مورد این موضوع تلاش کرد که ساختاری متناسب با شرایط اعضای انجمن پیشنهاد دهد اما در کل، ساختار بیمه ای کشور نیاز به فکر جدید دارد.

نامی تصریح کرد: این هوشمندی در ساختارهای فعلی مدیریت صنعت بیمه کشور موجود نیست که بنا بر اقتضای کاری هر مورد،طرح های ویژه با شرایط جدیدی را ابداع کنند.

وی،با بیان اینکه صنعت بیمه کشور نیاز به یک خانه تکانی اساسی دارد، گفت:صنعت بیمه کشور رفتارهای چابک متناسب با بخش خصوصی را ندارد.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تراکتور،کمباین، ماشین ها، ادوات وتجهیزات کشاورزی، توضیح داد: رقابت خاصی برای  نو آوری مابین شرکت های بیمه ای وجود ندارد و تنها بر سر نرخ رقابت می کنند که در زمان به خسارت خوردن، مشتری دچار مشکل می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تراکتور،کمباین، ماشین ها، ادوات وتجهیزات کشاورزی،تصریح کرد: به  دلیل مسائلی که در کشور وجود دارد، واردات و حمل و نقل بین المللی کاهش یافته که طبیعتا منجر به کاهش درآمدهای بیمه ای در حوزه بیمه محموله های وارداتی و صادراتی شده است.

وی، بیان کرد: تفاهم نامه کلی از طریق انجمن برای بیمه نامه تکمیل درمان نداریم اما در حال مذاکره با یک شرکت بیمه ای در این زمینه هستیم.

در حال حاضر اعضای این انجمن 80 کارخانه اصلی و بزرگ تولید کننده ماشین آلات کشاورزی کشور هستند که 95 درصد ماشین آلات کشاورزی را همین 80 کارخانه تامین می کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای