شناسه خبر : 11003

چابک‌آنلاین گزارش می‌دهد

با توسعه جوامع بشری افراد برای ارتقای سطح زندگی، رفاه و آسایش خود ضرورت استفاده از بیمه را در زندگی بیشتر احساس کرده‌اند و یکی از بیمه‌نامه‌هایی که بسیار مورد استقبال قرار گرفته بیمه‌نامه مسئولیت است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بر اساس همین اصل تمایل افراد به خرید بیمه‌نامه‌های مسئولیت افزایش یافته که این مسئله می‌تواند به شرکت های بیمه ای برای افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک بزرگی کند.

زیرا این رشته بیمه‌ای بسیار گسترده بوده و تمامی آحاد جامعه را در بر می گیرد.

اما نسبت خسارت این رشته بیمه ای نیز به طور فزاینده ای روبه افزایش بوده و می تواند به دست اندازی برای صنعت بیمه کشور تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت بیمه ما در گفت و گو با چابک آنلاین گفته که در تمامی رشته های بیمه ای باید به قیمت تمام شده توجه شود و اگر این موضوع نادیده گرفته شد شرکت در سرازیری حرکت خواهد کرد.

حجت بهاری فر، با تاکید بر این نکته که همه توجه و رقابت شرکت های بیمه ای در تخفیف است و به ارائه خدمات توجه کمتری می شود، اظهارکرد: اگر پوشش های بیمه ای توسعه یابد و شیرینی دریافت خسارت برای مردم ایجاد شود به مراتب  بهتر از این است که تخفیفات بی مورد به آنها ارائه دهیم که به دلیل بالابودن ضریب خسارت، توان پرداخت حق و حقوق مشتریان را هم نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت بیمه ما تصریح کرد: حاشیه سود صنعت بیمه پایین است و سهامداران رغبتی برای اینکه سرمایه بیشتری را وارد صنعت بیمه کنند ندارند، بنابراین شرکت های بیمه ای باید روش خود را عوض کرده و نرخ های فنی بهتری  اعمال کنند تا سهامدار به سود برسد و خسارت بیمه گزار هم در هنگام وقوع خطر به راحتی پرداخت شود.

به نظر می رسد برخی از شرکت های بیمه ای تنها برای کسب پرتفوی بیشتر و افزایش گردش مالی، در هنگام صدور این نوع بیمه نامه ها نرخ های غیرفنی و بسیار پائینی را ارائه می دهند.

بی شک، این امرعاقبت خوبی برای صنعت بیمه نخواهد داشت .

کاظم طلایی پاشیری، رئیس انجمن ارزیابان حرفه‌ای خسارت صنعت بیمه در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: رشته مسئولیت دارای زیر شاخه های بسیاری است که هرکدام با انواع ریسک روبه رو هستند و مانند بیمه نامه شخص ثالث یک راهکار ندارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل دسته بندی و ارزیابی ریسک های آنها بسیار متفاوت است که شرکت بیمه ای باتوجه به بازار رقابت ناسالم موجود نمی تواند ارزش کارشناسی یک ارزیابی خوب را بپذیرد در نتیجه بدون ارزیابی وارد روند صدور بیمه نامه می شود.

رئیس انجمن ارزیابان خسارت صنعت بیمه با اشاره به این موضوع که باتوجه به وسعت رشته های مختلف برای ارزیابی نیاز به ارزیابان خاص همان رشته است، افزود: به این موضوع در صنعت بیمه توجهی نشده و متخصص خاص هر رشته وجود ندارد.

طلایی پاشیری تاکید کرد: بیشترین مسئله ای که در حال حاضر مطرح است ارائه نرخ های غیر فنی است که بدون در نظرگرفتن جوانب کارو ارزیابی درست ریسک مطرح می شود.

وی توضیح داد: در ارزیابی هر ریسک نکات بسیار متفاوت و مهمی وجود دارد که باید دیده شود واگر بیمه گر این نکات را در نظر بگیرد نرخ بالاتری ارائه می دهد که اگر با خسارت مواجه شد بتواند جبران کند .

بی شک، روالی  که برخی از شرکت های بیمه ای در زمینه صدور این رشته بیمه ای در پیش گرفته اند روال مناسبی نیست.

شاید بیمه گزاران با خرید بیمه نامه با نرخ پایین خوشحال باشند اما هنگام خسارت به دلیل پایین بودن نرخ دچار مشکل می شوند زیرا شرکت بیمه ای نمی تواند پاسخگوی نیاز مشتری باشد.

با توجه به گستردگی این رشته در جامعه ،بهتر است محصولی به مشتری ارائه شود که  توانایی پاسخگویی به آن در هنگام ارائه خدمات نیز وجود داشته باشد، در غیر اینصورت بیمه نامه مسئولیت به مرور به گرهی در پای صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای