شناسه خبر : 37598

کاوند نهان زمین سرمایه گذاری امید ۸۶۳ میلیارد تومان چکش خورد

کاوند نهان زمین سرمایه گذاری امید 863 میلیارد تومان چکش خورد

مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید خبرداد که این شرکت تعداد سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم و تعدادیک میلیارد و ۷۰۰ میلیون حق تقدم شرکت کاوند نهان زمین را طی قراردادی به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بر مبنای قیمت گزارش کارشناسی تامین سرمایه امید به مبلغ ۸۶۳ میلیارد تومان واگذار کرد.

به گزارش چابک آنلاین، به گفته علی صالح آبادی، ما به ازای ثمن معامله ازمحل خرید سهام  تسویه خواهد شد که شامل  40 درصد ثمن معامله  معادل 345 میلیارد تومان سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، 30 درصد ثمن معامله معادل 259 میلیارد تومان سهام تامین سرمایه امید و 30 درصد دیگر ثمن معامله معادل 259 میلیارد تومان سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خواهد بود.

 

ارسال نظر