شناسه خبر : 30013

اختصاصی چابک آنلاین؛

یاری جایگزین فلاح جوشقانی درسرمایه‌ گذاری اقتصاد شهر طوبی شد

یاری جایگزین فلاح جوشقانی درسرمایه‌ گذاری اقتصاد شهر طوبی  شد

حمیدیاری به عنوان سرپرست جدید شرکت سرمایه‌ گذاری اقتصاد شهر طوبی معرفی شد.

به گزارش چابک آنلاین، پیش از این حامد فلاح جوشقانی، به مدت سه سال مدیریت عاملی شرکت سرمایه‌ گذاری اقتصاد شهر طوبی را برعهده داشت.

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهرطوبی به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس واوراق بهادار در سال ۱۳۹۴ به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر و سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به وجود آمده است.

سرمایه‌گذاری در سهام، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها،گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک ازجمله فعالیت های شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی است.

از امیر سلیمانی، مجید حاجی و کامل ابراهیمیان به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه‌ گذاری اقتصاد شهر طوبی یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای