شناسه خبر : 29994

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهام برخی از شرکت‌های بیمه ای همچنان برای معامله گران جذاب است

سهام برخی از شرکت‌های بیمه ای همچنان برای معامله گران جذاب است

عبدالرضا عیسوند حیدری، کارشناس ریسک صنعت بیمه: در حال حاضر ۳۹ صنعت در بازار سرمایه فعال بوده که سرمایه گذار با توجه به هزینه ها و فرصت‌ها، آنها را ارزیابی و برای خرید سهام اقدام می کند. در صنعت بیمه هم شرکت هایی هستند که سهام جذابی دارند و این جذابیت سهام به عملکرد این شرکت ها بر می گردد. نحوه سودآوری شرکت ها به موارد بسیاری بستگی دارد که بخشی مربوط به ریسک مقررات و تغییرات نرخ ها بوده که این تفاوت به عنوان ریسک شرکت بیمه ای شناخته می شود و همین ریسک ها باعث می شوند که صنعت بیمه از سودآوری دور شود. با توجه به مقایسه در بازار سرمایه، سرمایه گذار بیشتر سعی می کند به صنایع بهتر و دارای بازدهی بیشتر ورود کند. البته در دل صنعت بیمه هم شرکت هایی هستند که بسیار خوب عمل می کنند و در سود آوری خود ثبات دارند و مورد استقبال بازار هم قرار می گیرند.

حجم ویدیو: 9.33M | مدت زمان ویدیو: 00:03:22 دانلود ویدیو
ارسال نظر