شناسه خبر : 21773

حضور یک عضو جدید در هیات مدیره تولید برق عسلویه مپنا

حضور یک عضو جدید در هیات مدیره تولید برق عسلویه مپنا

خلیل بهبهانی به نمایندگی از شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا جایگزین علی میرزائی ریک در جمع هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا شد.

به گزارش چابک آنلاین، سیدعلی مکبری، ایزد گلستانه، احمدرضا فراست سایر اعضای هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا را تشکیل می دهند.

شرکت تولید برق عسلویه مپنا  جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا است که در زمینه احداث نیروگاه اعم از گازی، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری از آن جهت تولید برق، خرید و فروش و صدور برق فعالیت می کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای