شناسه خبر : 21635

یک عضو جدید به هیات مدیره سرمایه گذاری مسکن تهران پیوست

یک عضو جدید به هیات مدیره سرمایه گذاری مسکن تهران پیوست

فرزاد حاتمی برق به نمایندگی از پارس مسکن سامان جایگزین محمد جمالی حسن جانی در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شد.

به گزارش چابک آنلاین، رامین کرمی، مجید غفوری روزبهانی، علی نبی زاده و علی شاه حیدری در جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای