شناسه خبر : 21041

هیات مدیره عمران و توسعه فارس دستخوش تغییر شد

هیات مدیره عمران و توسعه فارس دستخوش تغییر شد

محمود مهتدی تبریزی به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان پی چین و هادی منصوری به نمایندگی از شرکت مجتمع آموزشی و فرهنگی احسان شایسته به جمع هیات مدیره شرکت عمران و توسعه فارس اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، از سیدعلیرضا میرکاظم، مجید سلیمانی ساردو و نادر طیبی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت عمران و توسعه فارس یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای