شناسه خبر : 20785

سیدمهدی آستانی به شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران پیوست

سیدمهدی آستانی به شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران پیوست

سیدمهدی آستانی به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری عضو هیات مدیره شرکت صنایع بهشهر ایران شد.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت توسعه صنایع بهشهر در شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران فاقد نماینده شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای