شناسه خبر : 49993

۳ سال حبس مجازات معافیت غیرقانونی از سربازی

به گزارش چابک آنلاین، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه، موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین به انفصال از یکسال تا ۱۰ سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

 

ارسال نظر