شناسه خبر : 46862

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهام بیمه پارسیان در صنایع معدنی کانی سازان کیمیا واگذار می شود

به گزارش چابک آنلاین، هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان اختیار فروش تعداد 1.429.350 سهم خود را در شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا به بانک پارسیان تفویض کرد.

به گزارش چابک آنلاین، بانک پارسیان وکالتا از سوی خود و شرکت های بیمه پارسیان، گروه مالی پارسیان و توسعه ساختمانی پارسیان تعداد 10 میلیون سهم شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا را از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می کند.

گفته می شود که شرکت بیمه پارسیان، کل سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا (سهامی خاص) را برای فروش عرضه کرده است.

 

ارسال نظر