شناسه خبر : 33895

مجوز قبولی اتکایی بیمه ما تمدید شد

به گزارش چابک آنلاین، مجوز اتکایی قبولی از داخل شرکت بیمه ما تا تاریخ 23 اردیبهشت  1403 به مدت یکسال تمدید شد.

براساس این گزارش، مجوز قبولی اتکایی شرکت بیمه ما باتوجه به دارابودن شرایط ماده 19 آیین نامه شماره 100 مصوب شورای عالی بیمه، توسط بیمه مرکزی تمدید شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای