شناسه خبر : 29744

سه چهارم بیمارستان های علوم پزشکی کرمان دچار فرسودگی است

ره گزارش چابک آنلاین، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه سه بیمارستان از چهار بیمارستان تحت پوشش این دانشگاه در شهر کرمان دچار فرسودگی است گفت: ساختمان بیمارستان‌های شفا، افضلی‌پور و شهید بهشتی کرمان کاملا فرسوده و نیازمند بازسازی است.

مهدی احمدی نژاد افزود: شهرهای مجاور شهر کرمان مثل بم، جیرفت، شهربابک و کهنوج نیز مشکل بیمارستان‌های فرسوده را دارند و نیازمند تاسیس بیمارستان‌های نوساز هستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای