شناسه خبر : 23646

نماد بیمه دی تعلیق شد

به گزارش چابک آنلاین، نماد معاملاتی شرکت بیمه دی تا 21 خرداد ماه تعلیق شد. 

شرکت  فرابورس خبر داده است که نماد معاملاتی شرکت بیمه دی به منظور بررسی وضعیت شفافیت  اطلاعاتی ناشر تا 21 خرداد ماه سالجاری تعلیق شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای