شناسه خبر : 19562

دانشجویان در حین تحصیل برای خود سوابق بیمه‌ای ایجاد می کنند

به گزارش چابک آنلاین، سیدعلی اصغر محمودی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت: دانشجویان می‌توانند در حین تحصیل برای خود سوابق بیمه‌ای ایجاد کنند، همچنین افراد تحت پوشش این طرح، بعد از اتمام دوران دانشجویی، می‌توانند سوابق بیمه‌ای خود را با اشتغال در کارگاه‌ها، اظهار شغل در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه پردازی به‌طور اختیاری تکمیل کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای