شناسه خبر : 30527

آیا کسانی که بیمه تبعی دارند نیازی به بیمه دانشجویی هم دارند؟

آیا کسانی که بیمه تبعی دارند نیازی به بیمه دانشجویی هم دارند؟

کسانی که بیمه شده تبعی هستند تنها از خدمات درمانی استفاده می‌کنند، با ثبت‌نام در طرح بیمه دانشجویان به عنوان بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و سوابق بیمه پردازی در آینده به سوابق کاری‌اضافه می‌شود و در زمان بازنشستگی نیز محاسبه خواهد شد.

به گزارش چابک آنلاین، ضمن اینکه در دوره دانشجویی امکان استفاده از خدمات درمانی تأمین اجتماعی به عنوان بیمه شده تبعی همچنان برای فرد فراهم خواهد بود و نیازی به پرداخت سرانه درمان مضاعف ندارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای