شناسه خبر : 29892

ترک تحصیل کرده‌ام. آیا می‌توانم برای بیمه دانشجویی ثبت نام کنم؟

ترک تحصیل کرده‌ام. آیا می‌توانم برای بیمه دانشجویی ثبت نام کنم؟

خیر، داشتن کارت دانشجویی معتبر و تحصیل در دانشگاه شرط استفاده از بیمه دانشجویی است. می‌توانید به طور خود اظهاری طبق ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه شوید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای