اختصاصی چابک آنلاین؛

سیمان ممتازان کرمان تولید کننده برق خورشیدی شد

سیمان ممتازان کرمان تولید کننده برق خورشیدی شد

مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان کرمان، خبرداد که این شرکت فاز نخست نیروگاه خورشیدی خود را به صورت خود تامین و با ظرفیت تولید سالیانه ۲.۵ مگاوات برق مورد بهره برداری قرار داد.

به گزارش چابک آنلاین، براساس اعلام محمد ربانی، نیروگاه خورشیدی خود تامین مورد اشاره،  با سرمایه گذاری بالغ بر 594 میلیارد ریالی به اجرا درآمده است.

 وی توضیح داد که با افتتاح این نیروگاه، هزینه های برق مصرفی سالانه شرکت سیمان ممتازان کرمان  به میزان 38 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان کرمان، برآورد کردکه این شرکت در سالجاری مبلغ 39 میلیارد ریال سود از محل فروش برق مازاد بر الزامات ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان داشته باشد.

براساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان صنایع با مصرف برق بیش از یک مگاوات درسال، شرکت های تولیدی  موظف هستند تا معادل یک درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین کنند و این روند باید تا سال پنجم به 5 درصد برسد.

 

ارسال نظر