نبروگاه
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان کرمان، خبرداد که این شرکت فاز نخست نیروگاه خورشیدی خود را به صورت خود تامین و با ظرفیت تولید سالیانه 2.5 مگاوات برق مورد بهره برداری قرار داد.