حجم معاملات خارج از بازار برق ایران به ۴۰درصد رسید

 حجم معاملات خارج از بازار برق ایران به ۴۰درصد رسید

در اردیبهشت ماه امسال حدود ۴۰ درصد معاملات برق در معاملات خارج از بازار برق (بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه) انجام شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، طبق اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، حجم معاملات خارج از بازار برق در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برابر ١١.٦ میلیارد کیلووات ساعت ( معادل حدود ٤۰ درصد کل معاملات برق) بوده است.

از این رقم ٦.٢٢ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به سهم بورس انرژی و ٥.٣٨ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به سهم معاملات دوجانبه است.

شرکتهای توزیع نیروی برق نیز از ابتدای اردیبهشت سال جاری امکان خرید برق مورد نیاز خود از طریق بورس انرژی را دارند که بر اساس این گزارش حجم معاملات برق این شرکتها در اردیبهشت سال جاری برابر ٥.٤٥ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، مجموع حجم معاملات خارج از بازار برق برابر ١٧ میلیارد کیلووات ساعت (معادل حدود ٣۰ درصد کل معاملات برق) بوده که ٧.١٥ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به سهم بورس انرژی و ٩.٩ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به سهم معاملات دوجانبه است.

 

ارسال نظر