تاثیر بارندگی‌های اخیر بر ذخایر آبی سدها

تاثیر بارندگی‌های اخیر بر ذخایر آبی سدها

سخنگوی صنعت آب ایران گفت: سدهای تهران هم نسبت به دو تا سه هفته پیش به طور نسبی وضعیت بهتری دارند اما هنوز نیاز به بارش بیشتری داریم و به شهروندان تهرانی همچنان توصیه به مدیریت مصرف آب داریم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، عیسی بزرگ‌زاده، درباره تاثیر بارندگی بر بهبود اوضاع ذخایر آبی سدها اظهار داشت: بارندگی در برخی مناطق در افزایش ذخایر سدها و منابع آبی تاثیر مثبت داشته است از جمله اینکه سدهای منطقه بلوچستان آبگیری خوبی داشته‌اند.

وی افزود: در برخی مناطق مثل استان همدان و اردبیل وضعیت به طور نسبی مناسب است اما در برخی مناطق مثل حوزه کرخه همچنان عقب افتادگی‌های قابل توجهی را شاهدیم.

سخنگوی صنعت آب ایران تصریح کرد: استان فارس، کرمان و هرمزگان تا این لحظه به لحاظ بارشی نیاز به بهبود جدی دارند.

وی خاطرنشان کرد: سدهای تهران هم نسبت به دو تا سه هفته پیش به طور نسبی وضعیت بهتری دارند اما هنوز نیاز به بارش بیشتری داریم و به شهروندان تهرانی همچنان توصیه به مدیریت مصرف آب داریم.

بزرگ‌زاده گفت: هنوز راه زیادی داریم برای بهبود اوضاع سدها بویژه سامانه شرق تهران داریم ولی مدیریت مصرف  به ما کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: در تهران به ۱۰ تا ۱۵ درصد مدیریت مصرف نیاز داریم و چشم امیدمان به همکاری شهروندان تهرانی است.

ارسال نظر