ثبت دو رکورد همزمان در بخش گاز کشور

ثبت دو رکورد همزمان در بخش گاز کشور

به‌صورت همزمان رکورد تاریخی تزریق گاز به شبکه سراسری گاز کشور و همچنین رکورد مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در سال جاری، در ۲۴ ساعت اخیر شکسته شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، تا پیش از این، بیشترین میزان تزریق روزانه گاز به شبکه سراسری بالغ بر ۸۵۱ میلیون مترمکعب در روز بود که در ۲۴ ساعت گذشته، برای نخستین بار، ۸۵۳ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شده است که رکورد جدیدی در تزریق روزانه گاز شیرین به شبکه سراسری محسوب می‌شود.

همچنین در ۲۴ ساعت اخیر، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید که این حجم مصرفی، برای نخستین بار در سال جاری به‌ثبت رسیده است و از ابتدای سال تا امروز، رکورد میزان مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شد.

از حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، ۴۲۰ میلیون مترمکعب مربوط به بخش خانگی، ۷۲ میلیون مترمکعب مربوط به صنایع غیرعمده، ۵۴ میلیون مترمکعب مربوط به بخش تجاری و عمومی، ۲۴ میلیون مترمکعب مربوط به بخش حمل‌ونقل و ۳۰ میلیون مترمکعب مربوط به بخش کشاورزی بوده است.

ارسال نظر