شناسه خبر : 453

تکالیف مراکز درمانی پیرامون پذیرش و درمان مصدومین ناشی از حوادث و سوانح رانندگی؛

نحوه پرداخت هزینه های درمانی مصدومین

نحوه پرداخت هزینه های درمانی مصدومین

جدول مباحث مطروحه و اصلاحات و مصادیق و مواد قانونی ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم ۱۳۸۴ راجع به پرداخت هزینه های درمانی مصدومین سوانح و حوادث رانندگی در فایل زیر آمده است.

دانلود 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای