شناسه خبر : 451

پیرامون حقوق بیمه گذاران؛

مقررات صندوق تامین خسارت های بدنی

مقررات صندوق تامین خسارت های بدنی

جدول مباحث مطروحه، اصطلاحات فنی و مصادیق و مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث راجع به مقررات و صلاحیت صندوق تامین خسارت های بدنی در فایل زیر آمده است.

دانلود 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای