شناسه خبر : 45421

اختصاصی چابک آنلاین؛

بازار واحد های مسکونی یک خوابه دچار رکود آنچنانی نشده است

بازار واحد های مسکونی یک خوابه دچار رکود آنچنانی نشده است

نائب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، اظهارکرد: در شرایط فعلی آثارجدی از خروج بازار مسکن از رکود دیده نمی شود و عکس العمل فعلی افراد در بازار مسکن بیشتر به دلیل نزدیکتر شدن به شب عید است.

چابک آنلاین، لیلی اسماعیل زاده، سعیدآسویار در گفتگو با چابک آنلاین، گفت: درشرایط کنونی ۲۰ درصد تقاضاها برای خرید بوده و افراد به امید کاهش قیمت ها تا پایان سال دست نگه داشته اند هرچند که اکنون برای رفع نیازملکی خود به بازار مراجعه کرده اند.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران پیش بینی کرد که با توجه به افزایش معاملات درپایان سال و در اسفند ماه اما قدرت این معاملات آنچنان نیست که بازار مسکن را از این رکود جدی درآورد هرچند که افرادی که نیازمند خرید واحد مسکونی هستند برای خرید خودتصمیم می گیرند.

وی، توضیح داد که مسکن همانند سایر بازارهای موازی حباب نمی گیرد و افزایش قیمت ها درسال های گذشته براساس مجموعه ای از افزایش نرخ نهاده های بخش مسکن از جمله دستمزد، زمین، عوارض شهرداری، مصالح ساختمانی ونرخ تورم  بوده است.

نائب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، تصریح کرد: اخذمالیات از سازندگان ساختمان، بیشتر منجر به خروج سرمایه گذاران از بازار مسکن می شود. 

وی، اظهار کرد: بیشترین متراژهایی که در شهر تهران مورد معامله قرار می گیرد متراژهای دو خوابه بین ۸۰ تا ۱۲۰ متربوده  هرچند که خرید وفروش واحد های مسکونی یک خوابه دچار رکود آنچنانی نشده و واحدهای مسکونی یک خوابه همواره مشتریان خود را در بازار داشته است.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران،با بیان این که سال آینده سال بهتری برای بازار مسکن است، گفت: با ورود طراحان و نسل جدید سازنده ها که ساختمان هایی با کیفیت های به مراتب بهتری ارائه خواهند کرد آینده بازار مسکن بسیار بهتر خواهد بود.

 

ارسال نظر