شناسه خبر : 51946

اختصاصی چابک آنلاین ؛

سود نقدی هر سهم شرکت بهمن لیزینگ ۱۱۰ ریال تعیین شد

سود نقدی هر سهم شرکت بهمن لیزینگ 110 ریال تعیین شد

سودنقدی هرسهم شرکت بهمن لیزینگ به دنبال برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت، ۱۱۰ ریال تعیین شد.

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ روز شنبه 19 خردادماه سالجاری برگزار شد.

براساس این گزارش،سود خالص هر سهم شرکت بهمن لیزینگ در پایان سال گذشته 365 ریال بوده است.

مروری برعملکرد این شرکت نشان می دهد که درآمدهای عملیاتی بهمن لیزینگ تا پایان سال گذشته به رقم یک هزارو 314 میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت بهمن لیزینگ شامل فروش خالص و درآمد ازمحل تامین مالی فعالیت لیزینگ بوده است.

براساس این گزارش،درآمد این شرکت از محل فروش خالص شامل یک هزار و 170 میلیارد تومان بوده است.

درعین حال، درآمد این شرکت ازمحل تامین مالی فعالیت لیزینگ هم به 143 میلیارد تومان رسیده است.

شرکت بهمن لیزینگ در سال 1381 تاسیس شده و سرمایه فعلی آن درمحدوده 660 میلیارد تومان است.

این شرکت در زمینه تامین مالی مشتری ازطریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی درچارچوب قانون عملیات بانک بدون ربا، آیین نامه ها ودستورالعمل های مربوطه فعالیت دارد.

ترکیب هیات مدیره این شرکت فعال در صنعت لیزینگ شامل افرادی چون محمدمحمدی، حسین خضری، حمید شهریاری، سیدامیرمیر منصف و بهروز سید صالحی است.

 

ارسال نظر