شناسه خبر : 45409

اختصاصی چابک آنلاین؛

افزایش ۲۰۰ میلیارد تومانی سرمایه لیزینگ بهمن ثبت شد

به گزارش چابک آنلاین، شرکت لیزینگ بهمن اعلام کرده است که افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 320 میلیارد به 520 میلیارد تومان در  تاریخ 23 بهمن ماه سال جاری درثبت شرکتها به ثبت رسید.

براساس این گزارش،با توجه به مجوز افزایش سرمایه شرکت وتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده،افزایش سرمایه شرکت  لیزینگ بهمن از 320 میلیارد به 520 میلیارد تومان ازمحل مطالبات و آورده نقدی بوده است.

ارسال نظر