شناسه خبر : 47103

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت‌های لیزینگ معتبر مورد تایید بانک مرکزی کدامند؟

شرکت‌های لیزینگ معتبر مورد تایید بانک مرکزی کدامند؟

بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به افراد، فهرست شرکت های لیزینگی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، اعلام کرده است.

به گزارش چابک آنلاین، توجه به این مهم ضروری است که شرکت های لیزینگی  که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند و بانک مرکزی مسئولیتی در این زمینه ندارد.

درحال حاضر ۵۱ شرکت لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.

فهرست شرکت های لیزینگ معتبر مورد تایید  بانک مرکزی

ارسال نظر