شناسه خبر : 23992

اختصاصی چابک آنلاین؛

۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار دارند

15 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار دارند

سجاد رامندی، دبیر کار گروه بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با چابک آنلاین: مهمترین نکته ای که در بخش بیمه درمان تکمیلی وجود دارد وابستگی آن به شغل است چراکه این وابستگی باعث شده تا شرکت های بیمه ای تعداد کمتری از افراد جامعه را تحت پوشش بیمه قرار دهند. در حال حاضر ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار دارند و ۶۵ میلیون نفر از این پوشش بی بهره هستند.

حجم ویدیو: 3.47M | مدت زمان ویدیو: 00:01:17
ارسال نظر

خدمات بیمه ای