شناسه خبر : 51384

اختصاصی چابک آنلاین؛

سیمان داراب چقدر سیمان صادر کرد؟

سیمان داراب چقدر سیمان صادر کرد؟

مروری برعملکرد دوماهه نخست سالجاری شرکت سیمان داراب(ساراب)نشان داد که این شرکت نزدیک به ۵۹ میلیارد تومان فروش صادراتی داشته است.

به گزارش چابک آنلاین، این درحالی است که این شرکت در سال 1402 هیچگونه فروش صادراتی نداشته است.

از منظر فروش داخلی، شرکت سیمان داراب (ساراب)در دوماهه نخست سالجاری بالغ بر 103 میلیارد و351میلیون تومان فروش داشت.

این رقم در مقایسه با فروش داخلی این شرکت در دوماهه نخست سال گذشته 17میلیارد و 733 میلیون تومان رشد داشت.

شرکت سیمان داراب ( ساراب ) با سرمایه 126 میلیارد تومان درحوزه تولید انواع سیمان خاکستری باکیفیت مطلوب و عرضه آن در بازار های داخلی و خارجی فعالیت می کند.

درحال حاضر مجید هوشمندی ماهر، مجیدالدین خادمی، حمیدرضا متقاعدی ، احمدجودکی و ابراهیم قنبرپورسالک معلمی اعضای هیات مدیره شرکت سیمان داراب راتشکیل می دهند.

 

  • محبی

    کاش میگفتید که به کدام کشورها صادر شده و چند تن

  • عبدالخالق

    مرا یادتان می آید؟ سیمان خریدم ازتون

ارسال نظر