شناسه خبر : 39366

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهم از بازار سه شرکت بزرگ صنعت تایر در کشور مشخص شد

سهم از بازار سه شرکت بزرگ صنعت تایر در کشور مشخص شد

صنعت تایر در ایران با بیش از ۶۴ سال تجربه یکی از صنایع ریشه دار و استراتژیک در حوزه تامین تایر وسایل نقلیه بودهه که منجر به ایجاد صنایع وابسته گوناگونی در کشور از قبیل تولید نخ تایر ،دوده سیم طوقه و غیره و اشتغال زایی حدود ۶۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شده است.

چابک آنلاین، محمد حسین ترابی، با توجه به زیر ساخت های فعلی ایجاد شده در کشور در حال حاضر صنعت تایر در ایران حدود ۶۰ درصد از نیاز خود به مواد اولیه را از طریق تامین کنندگان داخلی تامین می کند.

همچنین با توجه به وسعت و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و رشد و توسعه ی حمل و نقل درون شهری و برون شهری در کشور، این صنعت درسال های پیش رو جایگاه و چشم انداز مناسبی دارد.

تولید تایر در سال حدود 300 هزار تن و تقاضای بازار حدود 400-450 هزار تن بوده که نحوه قیمت گذاری تایر همخوانی با وضعیت تورمی کشور ندارد.

درواقع ، این عدم هماهنگی فشار زیادی را بر صنعت تایر وارد کرده  است.

به دلیل روند تولید، گهگاه شاهد افزایش قیمت، چند نرخی بودن و حتی کمبود لاستیک در بازار هم هستیم.

بیشترین سهم تولید درکشور متعلق به گروه صنعتی بارز بوده که 47  درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.

در ادامه کویر تایر با 12 درصد و آرتا ویل تایر و ایران تایر با 10 درصد قرار گرفته اند.

3

مواد اولیه صنعت:

بخش اعظم مواد اولیه این صنعت کائوچو طبیعی بوده که عمده واردات آن از مالزی صورت میگیرد.

عمده تولید کائوچو مصنوعی در کشور نیز توسط پتروشیمی تخت جمشید صورت می گیرد در نتیجه به منظور بررسی تغییرات نرخ کائوچو مصنوعی می توان به گزارشات مالی این شرکت مراجعه کرد .

2

سهم گروه از کل تولید:

2

ارسال نظر