شناسه خبر : 22489

اختصاصی چابک آنلاین؛

بانک اطلاعات و سیستم یکپارچه در بخش مسکن وجود ندارد

بانک اطلاعات و سیستم یکپارچه در بخش مسکن  وجود ندارد

یک عضو سابق کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: امضا فروشی در حوزه ساخت مسکن باعث شده که ساخت و سازها توسط افرادی صورت گیرد که تخصصی در این حوزه ندارند .

به گزارش چابک آنلاین، رجب پناهی، درگفت وگو با چابک آنلاین، مدعی شد که اصول شهرسازی فقط بر روی کاغذ نوشته شده و در حوزه های فنی، مقررات ملی ساختمان رعایت نمی شود، چون به علت پدیده امضا فروشی، نظارت چندانی بر این امر وجود ندارد.

وی، خاطرنشان کرد که بسیاری از متخصصین حوزه ساختمان، اطلاعات و آمار دقیقی درخصوص تعداد مسکن های خالی ندارند، چرا که بانک اطلاعات و سیستم یکپارچه درخصوص مسکن در ایران وجود ندارد.

پناهی، اذعان داشت که هیچ کمبود مسکنی درکشور وجود ندارد، بلکه میلیون ها خانه بلا استفاده درکشور وجود دارد که وارد چرخه سوداگری شده اند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: من با تفکر این دولت همسو هستم چرا که هدف دولت، رسیدگی به مشکلات مسکن محرومان است.

عضوسابق کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، عمده دلایل مشکلات ایجاد شده در حوزه ساخت و ساز را واگذاری امور به افراد غیرمتخصص برشمرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای