شناسه خبر : 22375

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های ساختمانی با ظرفیتی کمتر از ۳۰ درصد فعال هستند

شرکت های ساختمانی با ظرفیتی کمتر از 30 درصد فعال هستند

دبیر هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران شرکت های ساختمانی و تجهیزاتی استان تهران، صنعت ساختمان را یکی ازتاثیرگذارترین صنایع در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی برشمرد و گفت:صنعت ساخت و ساز بخش اعظم اشتغال زایی را دربرمیگیرد و رکود یا رونق در ساخت و ساز، شغل های زیرمجموعه و مرتبط با این صنعت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش چابک آنلاین، رضا گودرزی فراهانی، درگفت وگو با چابک آنلاین، عدم جذب سرمایه خارجی و مشکلات بانکی را از اصلی ترین مشکل پیش روی صنعت ساختمان برشمرد و افزود: کشور ما به سرمایه گذاران خارجی و کارفرماهای بین المللی نیاز دارد تا  تکنولوژی هایی روز در امر ساخت و ساز وارد کشور شود، صنعت ساختمان را رشد دهد و شکل ساخت و ساز را تغییر دهند اما به علت برخی از مشکلات، سرمایه گذاران خارجی رغبت چندانی برای حضور در بازار مسکن ایران ندارند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران، شرکت های ساختمانی و تجهیزاتی استان تهران، از عملکرد ضعیف بخش خصوصی در صنعت ساخت و ساز انتقاد کرد وگفت: به علت عدم حضور شرکت های ساختمانی خارجی و وارد نشدن تکنولوژی های نوین، بخش های خصوصی کماکان همانند چند دهه قبل و به صورت سنتی با قیمت تمام شده بالا، زمان تحویل طولانی و کیفیت پایین ساختمان سازی را انجام می دهند.

گودرزی فراهانی، پایین بودن کیفیت اجرا را از عوامل موثر بر افت کیفیت ساخت و ساز برشمرد و گفت: بخش عمده ای  از ساخت و سازهای بخش خصوصی توسط افراد غیر متخصص انجام می شود و فقط صرف داشتن سرمایه ساخت و ساز میکنند، با این وجود حتی در صورت استفاده از مصالح استاندارد، به علت پایین بودن کیفیت اجرا و عدم استفاده از تکنولوژی های روز، نتیجه خوبی نمی گیرند .

وی، تاکید کرد: در صنعت ساخت و ساز باید از مجریان ذیصلاح حقیقی و یا شرکت های حقوقی که در قانون پیش بینی شده استفاده کرد .

دبیرهیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران، شرکت های ساختمانی و تجهیزاتی استان تهران، خاطرنشان کرد که پراکندگی در مراکز تصمیم گیری بابت الزام مجری ذیصلاح توسط شهرداری ها ، نظام مهندسی و وزارت مسکن به این موضوع دامن زده و باعث شده که از مجریان ذیصلاح در صنعت ساخت و ساز استفاده نشود.

گودرزی فراهانی، افزود: وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی اصلی حوزه ساخت و ساز، صدور گواهی مجری ذیصلاح حقیقی و حقوقی را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده درحالیکه رسالت این سازمان بر پایه اشخاص حقیقی است که نمی تواند این حجم از ساخت و ساز را پشتیبانی کند .

وی، ادامه داد: شرکت هایی که به عنوان مجری ذیصلاح حقوقی شناخته می شوند گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مربوطه خود را باید از سازمان مدیریت توسط انجمن ها و سندیکاها بگیرند اما به علت شفاف نبودن قوانین و عدم اطلاع سندیکاها و انجمن ها باعث شده شرکت های حقوقی نتوانند مجریان ذیصلاح مورد تایید را معرفی کنند .

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران، شرکت های ساختمانی و تجهیزاتی استان تهران، اظهار کرد:  اکثر شرکت های پیمانکاری در زمین ساخت وساز تعطیل شده اند و مابقی شرکت های ساختمانی با ظرفیت کمتر از 30 درصد به جهت بقا فعالیت می کنند.

گودرزی فراهانی، افرود: اگر قوانینی وجود داشته باشد و از این شرکت ها به عنوان مجری ذیصلاح حقوقی در ساخت و سازهای خصوصی استفاده شود، با استفاده از سرمایه و تکنولوژی های به روزی که شرکت ها وارد می کنند، شاهد خارج شدن صنعت مسکن از رکود خواهیم بود و کیفیت ساخت و ساز بالا می رود .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای