شناسه خبر : 22108

اختصاصی چابک آنلاین؛

تفاوت قیمت بین مسکن در مناطق مختلف تهران کاهش یافت

تفاوت قیمت بین مسکن در مناطق مختلف تهران کاهش یافت

یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اظهار کرد:با وجود تورم و سرمایه ای بودن مسکن درکشور، نمی توان انتظار افت قیمت در بازار مسکن را داشت اما با سیاست هایی که دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن پیش گرفته، احتمالا شاهد ثبات نسبی در بازار مسکن باشیم هر چند که این ثبات مقطعی خواهد بود.

به گزارش چابک آنلاین، "الهام امینی"، درگفت و گو با چابک آنلاین، نگاه سرمایه ای به مسکن و گسترش این دیدگاه را از عوامل مهم ایجاد ناهمگنی در بازارمسکن برشمرد وگفت: درکشور، بحث های فرهنگی در بازار مسکن جای خود را به بحث های اقتصادی داده و خصوصیات اصلی مسکن مانند بادوام بودن، نادیده گرفته شده است.

وی، افزود: فرهنگ سازی درخصوص نگاه مصرفی به مسکن، صورت نگرفته، برای مثال هیچ آیین نامه یا نظام نامه ای درکشور وجود ندارد که براساس الگوی بومی سکونت، ساخت و ساز انجام شود و مسکن تبدیل به کالای لوکس شده است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،اظهار کرد: دردیگر کشورهابرای ساخت و ساز هرمسکن و ساختمانی مجوز داده نمی شود و  به نحوی ساخت و ساز می کنند که دوام ساختمان بالا باشد چون مسکن فقط نقش دارایی را ایفا نمی کند اما در ایران نگاه سرمایه ای بر نگاه مصرفی غلبه کرده و به مسائل پایداری و عمر مفید ساختمان توجه نمی شود و هرزمانی هرکسی بخواهد می تواند ساخت و ساز انجام دهد .

امینی، ادامه داد: تفاوت قیمت بین مسکن در مناطق مختلف تهران، نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم، نگاه سرمایه ای به مسکن است.

وی، یادآور شد که شفافیت و اطلاعات دقیقی درخصوص قیمت و حجم معاملاتی که بر اساس آن بتوان نوسانات را دقیق بررسی کرد و برنامه ریزی و فعالیت انجام داد، در بازار مسکن وجود ندارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حمایت از نخبگان و مهندسان با تجربه را لازمه توسعه صنعت مسکن دانست و گفت: مدیریت واحدی برای پرداختن به مسئله فن آوری های نوین صنعت ساختمان نداریم و هردستگاه به صورت جداگانه فعالیت انجام می دهد، همین امر باعث شده نه حمایت و نه بانک اطلاعاتی مناسب از این مهندسان وجود داشته باشد تا هم از افراد تحصیل کرده خارج ازکشور و هم داخلی و دستاوردهای نوین آن ها استفاده کنیم چون فقط نگاه سرمایه ای وجود دارد .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای