شناسه خبر : 22823

اختصاصی چابک آنلاین؛

آیا بازنگری در آیین نامه حاکمیت شرکتی مؤسسات بیمه لازم است؟

نویسنده: محمود اسعد سامانی
آیا بازنگری در آیین نامه حاکمیت شرکتی مؤسسات بیمه لازم است؟

به باور بسیاری از کارشناسان، مهمترین وظیفه نهاد ناظر بیمه ای، حصول اطمینان از تأمین و برقراری الزامات حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه است. ICP۷ از مجموعه اصول راهنمای IAIS دلالت بر همین موضوع دارد.

 انتظار این است که با پیاده سازی و ایجاد این الزامات دریک مؤسسه بیمه ای ، امکان بالقوه هدایت و کنترل آن مؤسسه به صورت دقیق و سنجیده (sound and prudent) و تأمین منافع همه ذینفعان و به ویژه بیمه گزاران، فراهم شود.

آیین نامه 93 شورایعالی بیمه، موسوم به آیین نامه حاکمیت شرکتی نیز، هرچند که بسیار فشرده و خلاصه تدوین شده و حتی در این خلاصه نویسی برخی مفاهیم مهم نیز تحت الشعاع قرار گرفته و مورد اشاره واقع نشده  اما نیاز به بازنگری و بروز رسانی آن احساس می شود؛ به همین منظور تصویب و ابلاغ شده است.

 ستون فقرات چارچوب حاکمیت شرکتی، حصول اطمینان از برقراری یک سیستم مؤثر مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی با جزئیاتی است که در اصل ICP8 تشریح شده است.

این سیستم باید با رویکرد مدیریت ریسک سازمانی/بنگاه (ERM) ایجاد و پیاده سازی شود (ICP16).

بنابراین  نهاد ناظر باید به طور دقیق و شفاف شرکت های بیمه را در راستای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک سازمانی/بنگاه (ERM) راهنمایی و هدایت کند.

یعنی به آنها الگو و مستندات راهنما بدهد و با آموزش، ممیزی، ریتینگ، ... اطمینان حاصل کند که چارچوب ERM ایجاد شده، از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار است.

 این مهم، رکن اصلی نظام نظارت مبتنی بر ریسک (RBSS) مطابق الگوهایی مانند Solvency II را نیز تشکیل می‌دهد و امکان نظارت پیشگیرانه و پیش هشدار را فراهم می کند.

نهادهای ناظر بر صنعت بیمه درکشورهای مختلف دنیا همین کار را انجام داده و می دهند.

مانند MAS سنگاپور، IA هنگ کنگ، BNM مالزی، EIOPA اتحادیه اروپا، NAIC آمریکا که مستندات و دستورالعمل‌های مربوطه که توسط این نهادها در رابطه با ERM و اجزا و ارکان آن تهیه و ارائه شده را با یک جستجوی اینترنتی ساده می‌توان به دست آورد.

تا قبل از راه‌اندازی مرکز توسعه مدیریت ریسک، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، در خصوص ERM کاری انجام نداده بود. 

ولی درسال گذشته،این مرکز الگوی سیستم مدیریت ریسک سازمانی را طراحی کرد و مدل مفهومی آن را ساخت و به شرکت‌های بیمه ارائه داد.

27 شرکت بیمه را نیز بر این اساس ممیزی کرد و برای اولین بار در صنعت خدمات مالی کشور (بورس، بانک و بیمه)، راهنمای چارچوب حاکمیت ریسک را ارائه کرد.

بانک اطلاعات وضعیت مدیریت ریسک در صنعت بیمه را تشکیل داد و بخش زیادی از دستورالعمل های راهنمای ERM را با همکاری کارگروه مدیریت ریسک سندیکای بیمه‌گران تهیه و تدوین کرد.

امید است که این حرکت مهم که شرط لازم تقویت چارچوب حاکمیت شرکتی است،همچنان تداوم داشته باشد.

رئیس مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای