شناسه خبر : 51736

هوش مصنوعی؛ ابزار دانشمندان برای پی بردن به راز کیهان

هوش مصنوعی؛ ابزار دانشمندان برای پی بردن به راز کیهان

دانشمندان دانشگاه وارویک انگلیس از هوش مصنوعی برای تجزیه‌ و تحلیل انفجارهای کیهانی موسوم به اَبَرنواَخترها (سوپرنوا) استفاده می‌کنند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، بسیاری ستارگان در جهان در نهایت به کوتوله‌های سفید تبدیل می‌شوند. کوتوله‌های سفید ستارگان فشرده‌ای هستند که تقریباً به اندازه خورشید جرم دارند و به اندازه زمین هستند. تبدیل شدن به کوتوله‌های سفید، آخرین مرحله تکامل ستاره‌های کم‌جرم یا با جرم متوسط است.

برخی از کوتوله‌های سفید در نهایت به صورت ابرنواختر منفجر می‌شوند. این فرآیند به انرژی بسیار زیادی نیاز دارد و منجر به ایجاد عناصر سنگینی می‌شود که بلوک‌های سازنده حیات هستند؛ مانند کلسیم و آهن که دوباره در کیهان آزاد می‌شوند.

هرچند ابرنواخترها مهم هستند؛ ستاره‌شناسان هنوز دقیقاً نمی‌دانند چگونه و چرا رخ می‌دهند.

دانشمندان برای فهم بهتر این موضوع، به‌تازگی در پژوهش خود از نوعی هوش مصنوعی، که یادگیری ماشین، نامیده می‌شود برای سرعت بخشیدن به آزمایش‌ها درخصوص ابرنواخترها استفاده می‌کنند. در علم یادگیری ماشین، ماشین‌هایی طراحی می‌شوند که با استفاده از مثال‌های داده‌شده به آن‌ها و تجربیات خودشان، بیاموزند.

این اقدام به دانشمندان کمک می‌کند تا با مقایسه مدل‌های انفجار با مشاهدات واقعی، چگونگی وقوع این انفجارهای کیهانی آشکار شود.

ارسال نظر