شناسه خبر : 51542

استان هرمزگان با ۷ زلزله و استان کرمان با ۵ زمینلرزه لرزیدند

استان هرمزگان با ۷ زلزله و استان کرمان با ۵ زمینلرزه لرزیدند

در هفته گذشته مناطقی از استان هرمزگان با ۷ زلزله به بزرگای بین ۲.۵ تا ۴ و استان کرمان با ۴ زمینلرزه به بزرگای بین ۳.۵ تا ۴.۷ لرزیدند.

گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا،  در هفته گذشته آبدانان استان ایلام دو زمینلرزه به بزرگای ۲.۸ و ۳ را تجربه کرد.

همچنبن در کوخرد استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ و در کنگ این استان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳، در فارغان استان هرمزگان زلزله ۲.۵، در دهبارز استان هرمزگان زلزله ۲.۶ و در زیارتعلی زلزله‌های ۲.۸ و ۳.۱ و در منطقه سیریک زلزله ۲.۶ رخ داد.

در استان کرمان نیز زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۶ در سیرچ، ۳.۵ در فاریاب، ۴.۷ در راور و ۳.۱ در منطقه بلوک این استان به ثبت رسید.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۵ خرداد

در قوچان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶ و در زیارتعلی استان هرمزگان زلزله ۲.۸ رخ داد.

آبدانان استان ایلام با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۱ کیلومتری لرزید و کانون آن در۳ کیلومتری آبدانان، ۱۴ کیلومتری دره‌شهر و ۲۱ کیلومتری سراب‌باغ این استان بوده است.

یکشنبه ۶ خرداد

سالند استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۳۰ کیلومتری سالند، ۴۷ کیلومتری لالی و ۵۴ کیلومتری شول آباد این استان گزارش شد.

کنگ استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در۳۴ کیلومتری کنگ، ۴۱ کیلومتری بندر لنگه و ۴۳ کیلومتری بندر خمیر این استان گزارش شد.

در کلاله استان گلستان هم زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در کوخرد استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۲۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۲ کیلومتری کوخرد، ۳۶ کیلومتری جناح و ۳۹ کیلومتری بستک این استان گزارش شد.

سیرچ استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ لرزید و عمق آن در ۸ کیلومتری و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۷ کیلومتری سیرچ، ۲۲ کیلومتری ماهان و ۲۶ کیلومتری اندوهجرد این استان گزارش شد.

"مود" استان خراسان جنوبی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۴ کیلومتری لرزید و کانون آن در۳۸ کیلومتری مود،۴۱کیلومتری سربیشه و۵۷ کیلومتری بیرجند این استان رخ داد.

دوشنبه ۷ خرداد

در فارغان استان هرمزگان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

سه‌شنبه ۸ خرداد

در دهبارز استان هرمزگان زلزله ۲.۶ و در طبس استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در دهرم استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۲۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۰ کیلومتری دهرم، ۳۷ کیلومتری افزر و ۴۴ کیلومتری قیر این استان بوده است.

چهارشنبه ۹ خرداد

در بالاده استان فارس زلزله ۲.۵، در سیریک استان هرمزگان زلزله ۲.۶، در ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۶ رخ داد.

در آبدانان استان ایلام بعد از زلزله ۲.۸، زمینلرزه دیگری با بزرگای ۳ در عمق ۱۱ کیلومتری رخ داد و کانون آن در۲ کیلومتری آبدانان، ۱۶ کیلومتری دره شهر و ۱۹ کیلومتری سراب باغ این استان گزارش شد. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در خنج استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۵ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۸ کیلومتری خنج، ۱۸ کیلومتری ارد و ۴۴ کیلومتری محمله این استان بوده است.

آبدانان استان ایلام دو زلزله ۲.۸، ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۶و نورآباد استان فارس زلزله ۲.۸ یه ثبت رسید.

پنجشنبه ۱۰ خرداد

گرگان استان گلستان با زمینلره‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۷ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۹ کیلومتری گرگان، ۱۹ کیلومتری کردکوی و ۲۵ کیلومتری سیجوال این استان بوده است.

راور استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۳۳ کیلومتری راور، ۵۸ کیلومتری هجدک و ۷۰ کیلومتری خانوک این استان رخ داد. زلزله ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است 

در باب انار استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.

بلوک استان کرمان زلزله ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۱۴ کیلومتری بلوک، ۲۲ کیلومتری فاریاب و ۳۰ کیلومتری کهنوج این استان گزارش شد.

جمعه ۱۱ خرداد

قلعه رییسی استان کهگیلویه و بویراحمد با زلزله ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۱۹ کیلومتری قلعه رئیسی، ۲۱ کیلومتری لنده و ۲۴ کیلومتری دیشموک این استان گزارش شد. 

زیارتعلی استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون ان در ۲۷ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان و ۲۷ کیلومتری کهنوج و ۳۰ کیلومتری فاریاب استان کرمان بوده است.

در فاریاب استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه ای در ۱۰ کیلومتری فاریاب و۴۱ کیلومتری بلوک استان کرمان و ۳۴ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان بوده است. 

ارسال نظر