شناسه خبر : 50058

بازگشت محکوم به مرگ از پای چوبه دار

بازگشت محکوم به مرگ از پای چوبه دار

زندانی محکوم به مرگ که برای اجرای حکم پای چوبه دار رفته بود، توانست با دریافت مهلت از اولیای دم به زندان برگردد.

به گزارش چابک آنلاین، سحرگاه چهارشنبه گذشته سه مرد که در سه پرونده جداگانه دست به جنایت زده بودند، در زندان قزلحصار پای چوبه دار رفتند. اما فقط یکی از آنها مهلت زندگی دوباره پیدا کرد و پرونده زندگی دو نفر دیگر بسته شد.

بهزاد، مرد جوانی است که 10 مهر سال 99 مرد میانسالی را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود. وی در بازجویی‌ها گفته بود: مدتی قبل تصمیم گرفتم یک موتورسیکلت بخرم و یکی از دوستانم، مقتول را به من معرفی کرد.

با مقتول تماس گرفتم و قرارهایمان را گذاشتیم. روز حادثه مقتول به خانه‌ام آمد تا موتور را تحویل بگیرم و هزینه خرید را به او پرداخت کنم. من برای پذیرایی از او به آشپرخانه رفتم تا برایش چای بیاورم.

اما ناگهان او از پشت سر به من حمله کرد. آن طور که متوجه شدم، قصدش این بود که مرا به قتل برساند تا اموال خانه‌ام را سرقت کند.

او با چاقو ضرباتی به من زد که وقتی دیدم قصد کشتن مرا دارد، چاقویی از آشپرخانه برداشتم و چندین ضربه به او زدم که کشته شد.

متهم از سوی قضات به قصاص محکوم شد اما وقتی پای چوبه دار رفت، موفق شد از خانواده مقتول مهلت بگیرد و بدین ترتیب به سلول خود بازگشت.

اما یکی از محکومانی که قصاص شد، مرد جوانی بود که 5 شهریور سال 95 در درگیری خیابانی بر سر چشم در چشم شدن پسر جوانی را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود. او چند هفته قبل نیز برای اولین بار پای چوبه دار رفت اما از اولیای دم مهلت گرفت تا اینکه سحرگاه چهارشنبه گذشته اولیای دم بر اجرای مجازات اصرار کرده و حکمش اجرا شد.

محکوم دوم نیز مرد جوانی بود که 24 اردیبهشت سال 1401 پسر عموی خود را در مسعودیه تهران به قتل رسانده بود. او درباره انگیزه خود گفته بود: به خاطر آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه بازداشت بودم اما وقتی آزاد شدم، فهمیدم پسر عمویم برایم جادو  و زندگی‌ام را نابود کرده بود. از شهرستان محل زندگی‌ام چاقویی تهیه کردم و راهی خانه پسر عمویم در تهران شدم و او را به قتل رساندم.مرد جوان نیز باتوجه به درخواست اولیای دم برای قصاص، حکمش اجرا شد.

 

 

ارسال نظر