شناسه خبر : 35531

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهامداران ۷ شرکت بیمه ای چشم براه انتشار صورت‌‎های مالی حسابرسی شده

سهامداران 7 شرکت بیمه ای چشم براه انتشار صورت‌‎های مالی حسابرسی شده

بررسی صورت های مالی شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس که سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال است نشان داد  که هنوز ۷ شرکت بیمه ای صورت های مالی حسابرسی شده خود را منتشر نکرده اند.

چابک آنلاین،زهرا نامداری، انتظار می رود که شرکت های بورسی و فرابورسی که سال مالی آنها پایان اسفند ماه است حداکثر پس از ۳ ماه از پایان سال مالی، صورت های مالی  حسابرسی شده  را منتشر و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی هم  مجامع خود را برگزار کنند. 

البته، شرکت های دارای سال مالی منتهی به اسفند ماه هر سال، عمدتا از اردیبهشت ماه نسبت به افشای صورت های مالی خود مبادرت می ورزند.

براساس این گزارش از میان 25 شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس که سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال است 18 شرکت بیمه صورت های مالی حسابرسی شده خود را منتشر  کرده اند.

از بین این 25 شرکت، 7 شرکت بیمه ای، آرمان، تجارت نو، حکمت صبا، سرمد، دانا، معلم و ملت  تا لحظه انتشار این گزارش صورت های مالی حسابرسی شده خود را منتشر نکرده اند.

 

ارسال نظر