شناسه خبر : 33662

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۶.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۲.۵۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۶.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه سرمد با کاهش ۰.۲۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۵۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۲.۰۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۶۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۲ شرکت سبزپوش شد

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای